Tuyên ngôn về Quyền của Người chăm sóc

Tuyên ngôn về Quyền của Người chăm sóc

Tôi có quyền chăm sóc bản thân. Đây không phải là một hành động ích kỷ. Đó là quyền của người chăm sóc. Nó sẽ cho tôi khả năng chăm sóc người thân của mình tốt hơn.
Tôi có quyền tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác mặc dù người thân của tôi có thể phản đối. Tôi nhận ra giới hạn của sức chịu đựng và sức mạnh của bản thân.
Tôi có quyền duy trì các khía cạnh trong cuộc sống của mình mà không bao gồm người mà tôi chăm sóc cũng như tôi sẽ làm nếu người đó khỏe mạnh. Tôi biết rằng tôi làm mọi thứ mà tôi có thể làm cho người này và tôi có quyền làm một số việc cho riêng mình.
Tôi có quyền tức giận, chán nản và thỉnh thoảng bộc lộ những cảm xúc khó khăn.
Tôi có quyền từ chối bất kỳ nỗ lực nào của người thân yêu của tôi (có ý thức hoặc vô thức) để thao túng tôi thông qua cảm giác tội lỗi hoặc tức giận.
Tôi có quyền nhận được sự cân nhắc, tình cảm, sự tha thứ và chấp nhận cho những gì tôi làm cho người thân yêu của mình khi đáp lại những đặc tính này.
Tôi có quyền tự hào về những gì tôi đang đạt được và hoan nghênh sự can đảm của tôi để đáp ứng nhu cầu của người thân yêu của tôi.
Tôi có quyền bảo vệ cá nhân của mình và quyền của người chăm sóc là được tạo ra một cuộc sống cho bản thân để duy trì cuộc sống của tôi trong những thời điểm mà người thân yêu của tôi không còn cần đến sự giúp đỡ toàn thời gian của tôi.
Tôi có quyền mong đợi và yêu cầu rằng khi có những bước tiến mới trong việc tìm kiếm các nguồn lực để trợ giúp người cao tuổi bị suy yếu về thể chất và tinh thần ở nước ta, thì những bước tiến tương tự cũng sẽ được thực hiện để giúp đỡ và hỗ trợ những người chăm sóc.

Theo ALS Association