Sống chung với ALS

Chúng tôi cam kết cung cấp cho người bệnh ALS và những người chăm sóc, các chuyên gia y tế và gia đình thông tin cập nhật, toàn diện nhất về căn bệnh này. Một số dịch vụ chăm sóc của chúng tôi bao gồm:

  • Nhóm tương tác cộng đồng & tư vấn
  • Hỗ trợ trong quá trình vận chuyển, đi lại
  • Cung cấp các thiết bị, thông tin những bệnh nhân ALS khác có thể cho mượn thiết bị hỗ trợ dài hạn
  • Hỗ trợ tìm kiếm và có được các nguồn lực của cộng đồng hoặc chính phủ
  • Chăm sóc y tế liên ngành dưới một mái nhà chung. Bạn được chăm sóc, điều ALS, những vấn đề đi kèm với ALS.