Tâm nguyện cuối đời (Advance Directives)

Nếu bạn bị bệnh ALS (hay bệnh xơ cứng cột bên teo cơ), có thể sẽ đến lúc bạn không còn có thể truyền đạt rõ ràng mong muốn của mình. Các quyết định sẽ cần được đưa ra về các kế hoạch chăm sóc y tế và cuối đời của bạn, và sẽ được giao cho các thành viên trong gia đình hoặc người chăm sóc của bạn đưa ra các quyết định đó cho bạn.

Để giữ quyền kiểm soát những quyết định đó và giúp các thành viên trong gia đình không phải đoán xem bạn muốn gì, bạn có thể đưa ra những quyết định đó trước thời hạn bằng cách nói về các tâm nguyện cuối đời. Đó có thể chỉ đơn giản là một tài liệu trình bày những gì bạn muốn khi nói đến các phương pháp điều trị y tế hoặc các quyết định cuối đời. Nó được viết ra trước thời hạn và hướng dẫn các thành viên gia đình và bác sĩ về những lựa chọn của bạn.

Tâm nguyện cuối đời hoạt động như thế nào?

Tâm nguyện cuối đời cho phép bạn thực hiện một số việc:

  • Nó cho phép bạn gọi tên cho một hoặc nhiều người làm đại diện chăm sóc sức khỏe hoặc người ủy nhiệm của bạn, cho phép họ đưa ra quyết định y tế cho bạn nếu bạn không thể tự mình làm như vậy.
  • Nó cũng cho phép bạn chỉ định loại chăm sóc hoặc phương pháp điều trị mà bạn muốn nhận được và liệt kê các trường hợp mà bạn muốn sử dụng chúng.

Tâm nguyện cuối đời có thể bao gồm nhiều tình huống và các lựa chọn điều trị khác nhau như bạn muốn. Với bệnh ALS, có một số lựa chọn điều trị cụ thể có lẽ nên được đề cập trong tâm nguyện cuối đời. Một là sử dụng ống cho ăn, có thể cần thiết để cung cấp dinh dưỡng khi việc nhai và nuốt trở nên khó khăn. Một phương pháp điều trị ALS phổ biến khác là mở khí quản để cung cấp không khí cho phổi trong giai đoạn sau của bệnh.

Tạo tâm nguyện cuối đời (Theo hướng dẫn của tổ chức ALS, Hoa Kì)

Có sẵn các biểu mẫu tâm nguyện cuối đời mà bạn có thể điền thông tin và sở thích của mình. Bạn có thể nhận được một bản sao của biểu mẫu chỉ thị trước bằng bất kỳ cách nào sau đây:

  • Liên hệ với bác sĩ hoặc phòng khám ALS của bạn
  • Liên hệ với Trong tâm về Người cao tuổi

Bạn không cần sự trợ giúp của luật sư để tạo tâm nguyện cuối đời. Bạn cần một công chứng viên hoặc hai nhân chứng để ký vào mẫu đơn. Ít nhất một trong hai nhân chứng phải là người không liên quan đến bạn, không phải là một trong những người thừa kế của bạn, không phải là bác sĩ của bạn hoặc nhân viên của cơ sở chăm sóc sức khỏe nơi bạn được điều trị và không phải là người mà bạn nêu tên là người đại diện hay người được uỷ nhiệm.

Sau khi điền và ký vào biểu mẫu, các bản sao của chỉ thị trước sẽ được đưa cho đại lý chăm sóc sức khỏe, bác sĩ và bệnh viện của bạn. Báo cho các thành viên chính trong gia đình hoặc bạn bè nơi có thể tìm thấy bản sao của chỉ thị trước, trong trường hợp họ cần tìm nó.

Nếu bạn thay đổi quyết định của mình về bất kỳ quyết định nào được liệt kê trong chỉ thị trước của bạn, bạn có thể cập nhật nó hoặc thay thế nó bằng một tài liệu mới bất kỳ lúc nào. Sẽ rất hữu ích nếu bạn theo dõi những người có bản sao của tài liệu để bạn có thể cập nhật họ khi có thay đổi.

Theo ALS Association