ALS VÀ SỨC KHỎE TÂM LÝ

Vì ALS là một căn bệnh quái ác và bệnh nhân liên tục mất đi các chức năng của mình, nên bệnh này thường đi kèm với trạng thái sức khỏe tâm lí không tốt như trầm cảm, rối loạn lo âu.

Có nghiên cứu nhằm so sánh trải nghiệm về tình trạng khuyết tật, chất lượng cuộc sống và sức khỏe tâm lý ở ALS. Các biến được đo lường bao gồm chức năng, chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống cá nhân hóa và đau khổ tâm lý.  Sức khỏe tâm lý dường như quan trọng hơn trong việc duy trì chất lượng cuộc sống hơn là các yếu tố thể chất.  Tóm lại, sự tác động lẫn nhau phức tạp giữa các yếu tố tâm lý xã hội và bệnh tật cụ thể như sự chắc chắn về tiên lượng có ý nghĩa đáng kể đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống.  

Bệnh nhân ALS có nhiều khả năng biểu hiện sự tuyệt vọng và lo lắng về cuối đời hơn là về mặt lâm sàng. Vì vậy bệnh nhân ALS cần được đánh giá sớm một loạt các nguy cơ tâm lý tiềm ẩn trong quá trình ALS và điều trị sức khỏe tâm lí. 

Tài liệu tham khảo

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20192883/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17653923/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *