Những người đang gặp phải sự lạm dụng trong ALS

Khi chúng tôi làm việc tại Văn phòng Quốc gia và các Chương của Hiệp hội ALS, tất cả chúng tôi đã gặp phải nhiều tình huống liên quan đến những người mắc ALS và gia đình của họ. Mục tiêu của bài viết này là: giúp nhân viên và tình nguyện viên làm quen với các thuật ngữ “người lớn dễ bị tổn thương”( vulnerable adult) và “lạm dụng”.

Thuật ngữ “người lớn dễ bị tổn thương” thường dùng để chỉ người lớn vì khuyết tật, tình trạng sức khỏe, suy giảm khả năng giao tiếp hoặc tuổi cao gặp khó khăn trong việc bày tỏ hoặc hành động theo ý muốn của mình.

Lạm dụng thường đề cập đến việc lạm dụng quyền lực có thể gây tổn hại về thể chất và/hoặc tình cảm cho một cá nhân. Lạm dụng có thể là về thể chất, lời nói, tình dục hoặc tài chính. Lạm dụng cũng có thể dưới hình thức bị bỏ rơi hoặc bỏ rơi.

Sự lạm dụng kéo dài sẽ ảnh hưởng trầm trọng sức khoẻ tâm thần của người bệnh

Định nghĩa của các loại lạm dụng khác nhau là:

  • Lạm dụng thân thể: Bạo lực gây đau đớn hoặc thương tích.
  • Lạm dụng bằng lời nói: lời nói bị coi là mang tính xoi mói, hạ thấp phẩm giá, lăng mạ, xúc phạm hoặc làm nhục.
  • Lạm dụng tình dục: Động chạm hoặc hành vi tình dục không mong muốn mà không được sự đồng ý.
  • Lạm dụng tài chính: Trộm cắp hoặc lạm dụng tài sản, tiền bạc, tài sản hoặc lợi ích của một người.
  • Bỏ mặc: Việc không quan tâm hoặc quan tâm đến sức khỏe hoặc sự an toàn của một người.

Hiện nay có một số tài liệu nói về sự lạm dụng đối với người cao tuổi, người khó khăn trong bày tỏ cảm xúc, ý muốn của mình với người khác:

Lạm dụng người cao tuổi

Hỗ trợ cho những người đang gặp phải sự lạm dụng