Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh ALS

Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh ALS (bệnh xơ cứng cột bên teo cơ)

Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh ALS yêu cầu sự hiện diện của:

 1. Các dấu hiệu của thoái hóa tế bào thần kinh vận động dưới (LMN – Lower motor neuron ) khi khám lâm sàng, điện sinh lý hoặc bệnh học thần kinh,
 2. Dấu hiệu thoái hóa nơron vận động trên (UMN – Upper motor neuron ) khi khám lâm sàng, và
 3. Sự lan rộng liên tục của các dấu hiệu trong một khu vực hoặc sang các khu vực khác, cùng với sự vắng mặt của:
  • Bằng chứng điện sinh lý về các quá trình bệnh khác có thể giải thích các dấu hiệu của thoái hóa LMN và/hoặc UMN; và
  • Bằng chứng hình ảnh thần kinh về các quá trình bệnh khác có thể giải thích các dấu hiệu lâm sàng và điện sinh lý quan sát được.

Các bước cần thiếu trong tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh ALS (xơ cứng cột bên teo cơ)

Chẩn đoán ALS có thể thực hiện được bằng cách:

 1. Kiểm tra bệnh sử, thăm khám tổng quát và hệ thần kinh thích hợp để xác định phát hiện lâm sàng có thể gợi ý ALS nghi ngờ, có thể xảy ra, có thể xảy ra hoặc xác định,
 2. Kiểm tra điện sinh lý để xác định các phát hiện xác nhận sự thoái hóa LMN ở các vùng liên quan về mặt lâm sàng, xác định sự thoái hóa LMN ở các vùng không bị ảnh hưởng về mặt lâm sàng và loại trừ các rối loạn khác,
 3. Kiểm tra hình ảnh thần kinh để phát hiện chắc chắn có thể loại trừ các quá trình bệnh khác,
 4. Các cuộc kiểm tra trong phòng thí nghiệm lâm sàng, được xác định bằng đánh giá lâm sàng, để xác định chắc chắn các hội chứng liên quan đến ALS,
 5. Kiểm tra bệnh lý thần kinh, nếu thích hợp, để xác định các phát hiện có thể xác nhận hoặc loại trừ ALS lẻ tẻ, ALS lẻ tẻ cùng tồn tại, hội chứng liên quan đến ALS hoặc các biến thể ALS,
 6. Lặp lại các cuộc kiểm tra lâm sàng và điện sinh lý cách nhau ít nhất sáu tháng để có bằng chứng chắc chắn về sự tiến triển.

Theo ALS Association.