Hướng dẫn về Dịch vụ Ngân hàng Giọng nói

Những người mắc ALS thường mất khả năng nói. Đối với một số người, sự thay đổi này diễn ra nhanh chóng; đối với những người khác, sự thay đổi này có thể từ từ hơn. Trong mọi trường hợp, điều quan trọng đối với những người mắc ALS là phải xem xét dịch vụ ngân hàng giọng nói và/hoặc ngân hàng tin nhắn càng sớm càng tốt sau khi chẩn đoán, trong khi họ vẫn có giọng nói mạnh nhất có thể.

Ngân hàng giọng nói (Voice banking)
Ngân hàng giongn nói tạo ra một giọng nói tổng hợp tùy chỉnh cho bạn dựa trên các mẫu bài phát biểu của bạn. Có một loạt các dịch vụ có sẵn cho những người quan tâm đến ngân hàng tiếng nói của họ.

Đối với bệnh nhân Việt Nam, chúng tôi gợi ý sử dụng dịch vụ chuyển văn bản thành giọng nói miễn phí do Zalo cung cấp. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm qua link bên dưới.

https://www.techrum.vn/threads/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-chuy%E1%BB%83n-v%C4%83n-b%E1%BA%A3n-th%C3%A0nh-gi%E1%BB%8Dng-n%C3%B3i-thu%E1%BA%A7n-vi%E1%BB%87t-b%E1%BA%B1ng-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-api-c%E1%BB%A7a-zalo-ai-tr%C3%AAn-pc.429907/

Ngân hàng thông điệp (Message banking)

Ngân hàng tin nhắn là một quá trình ghi lại các cụm từ và biểu thức có ý nghĩa (chẳng hạn như “Anh yêu em, em yêu”) để có thể phát sau đó. Điều này đảm bảo rằng những biểu hiện như vậy được nói bằng giọng gốc của một người. Trong một số trường hợp, các tin nhắn có mã này có thể được dịch vụ ngân hàng thoại sử dụng để tạo ra một giọng nói tổng hợp. Để biết thêm thông tin về dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập mymessagebanking.com và nhấp vào liên kết “Câu hỏi thường gặp về dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn” ở cuối trang.