SUY GIẢM NHẬN THỨC VÀ HÀNH VI TRONG ALS

Suy giảm nhận thức và hành vi trong ALS có thể rất khác nhau giữa các cá nhân. Các nghiên cứu về sự suy giảm trong ALS cho đến nay có thể chưa mô tả đầy đủ về toàn bộ phạm vi liên quan đến nhận thức và hành vi.

Dấu hiệu phổ biến nhất được ghi nhận về sự suy giảm nhận thức và / hoặc hành vi trong ALS nằm trong lĩnh vực chức năng điều hành. Suy giảm chức năng điều hành có thể phản ánh những rối loạn trong suy luận, phán đoán, trình tự, sắp xếp, suy luận, điều tiết cảm xúc, lập kế hoạch, tính kém hiệu quả và khả năng tự nhận thức của một người. Khi chức năng điều hành bị suy giảm, các cá nhân có thể biểu hiện các hành vi vượt quá mức bình thường như lặp lại các hành động hoặc cụm từ, mắc kẹt với một số ý tưởng hoặc suy nghĩ, tăng lo lắng, tăng phản ứng cảm xúc và / hoặc kích động. Ngoài ra, khi chức năng điều hành bị suy giảm, các cá nhân cũng có thể thể hiện các hành vi phản ánh sự vắng mặt về những gì bình thường như thu mình trong xã hội, thờ ơ, thiếu động lực, không tuân theo chỉ dẫn hoặc hướng dẫn, thiếu quan tâm và / hoặc thiếu sự đồng cảm hoặc thấu hiểu đối với người khác.

Suy giảm nhận thức trong ALS cũng có thể làm rối loạn ngôn ngữ, bao gồm cả diễn đạt bằng văn bản và bằng miệng, nhưng cũng có thể tiếp nhận các khía cạnh của ngôn ngữ như khả năng hiểu.

Một số gợi ý để chăm sóc bệnh nhân ALS bị suy giảm nhận thức và/hoặc hành vi:

  • Sử dụng các công cụ đơn giản để giao tiếp so với những bệnh nhân mắc ALS đơn độc.
  • Sử dụng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu hơn và giao tiếp rõ ràng và trực tiếp.
  • Đánh giá khả năng đưa ra quyết định của bệnh nhân bằng cách nói chuyện với họ.

Tài liệu tham khảo

als.org/navigating-als/resources/fyi-als-cognitive-impairment-dementia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *