EDARAVONE(RADICAVA) trị xơ cứng cột bên teo cơ (ALS)

1.Chỉ định

Làm giảm tác động của stress oxi hóa trong điều trị Xơ cứng cột bên teo cơ (ALS)

2.Liều dùng


Chu kì đầu: 60mg truyền tĩnh mạch (IV) trong tối thiểu 60 phút/ 1 lần/ 1 ngày trong 14 ngày đầu tiên, 14 ngày tiếp theo ngưng dùng thuốc.
Các chu kì tiếp theo dùng thuốc vào 10 ngày trong tổng cộng 14 ngày, 14 ngày tiếp theo ngưng dùng thuốc. 


Vd: Liệu trình dùng thuốc khi bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 (giả sử 1 tháng có 30 ngày)
Ngày 1-14 tháng 1: mỗi ngày 60mg Edaravone
Ngày 15-29 tháng 1: ngưng dùng thuốc. Kết thúc chu kì 1 

Bắt đầu chu kì 2: Ngày 30 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2: dùng thuốc trong 10 ngày (có 4 ngày không dùng)

Ngày 10-27 tháng 2: ngưng dùng thuốc. Kết thúc chu kì 2 

Edaravone 60mg từ 2 ống 30mg pha vào chai nhựa PP (ví dụ NaCl 0.9% 100ml) truyền trên 60 phút . Tốc độ truyền khoảng 1mg/phút hoặc 3.33ml/phút. Không được tiêm hoặc trộn các loại thuốc khác cùng Edaravone trong túi dịch truyền

3.Tác dụng không mong muốn

Rối loạn dáng đi, đau đầu, viêm da,… sốc phản vệ 

4.Chống chỉ định

Quá mẫn với bất kì thành phần nào của thuốc 

Chứa natri bisulfit có thể gây các phản ứng dị ứng bao gồm các triệu chứng phản vệ và các cơn hen ở những đối tượng nhạy cảm

5.Tương tác

Liên kết với protein tới 92% (chủ yếu là albumin) nên những thuốc cạnh tranh liên kết với protein có thể làm tăng hoặc giảm tác dụng của Edaravone 

Nguồn tham khảo: https://reference.medscape.com/drug/radicava-edaravone-1000140#0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *