Những thay đổi phù hợp cho ngôi nhà cho ALS

Với ALS, những việc hàng ngày như vào nhà và đi lại trong phòng tắm có thể trở nên khó khăn. Thực hiện những thay đổi phù hợp cho ngôi nhà của bạn có thể giúp bạn sống an toàn và độc lập hơn. Sửa đổi nhà có thể đơn giản như thiết lập đường dốc tạm thời hoặc liên quan như tu sửa phòng tắm. Như mọi khi, điều quan trọng là phải lập kế hoạch trước cho các nhu cầu trong tương lai.

Những thay đổi phù hợp cho ngôi nhà của bệnh nhân ALS là thiết yếu.
Cần một vài điều chỉnh trong ngôi nhà để phù hợp với bệnh nhân ALS

Những thay đổi sẽ có tốn kém như thế nào?

Sửa đổi nhà có thể tốn kém. Bảo hiểm không chi trả cho chúng, vì vậy bạn có thể sẽ cần phải tự chi trả . Dưới đây là một số cách để giảm bớt gánh nặng tài chính:

  • Thảo luận với tổ chức ALS ở địa phương,  thăm nhà của bạn và đề xuất về các giải pháp tốt nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất về chi phí.
  • Thảo luận về các lựa chọn, sáng tạo có thể giúp bạn tránh phải tu sửa tốn kém. Ví dụ, xem xét các loại thiết bị phòng tắm khác nhau , chẳng hạn như băng ghế chuyển bồn tắm . Hoặc, thêm bản lề bù đắp để tồn tại các ô cửa để làm cho chúng rộng hơn tối đa hai inch.
  • Hỏi xem tủ đồ cho mượn của tổ chức ALS địa phương của bạn có các vật dụng như đường dốc, thang máy cho bệnh nhân, thiết bị phòng tắm, v.v.
  • Nghiên cứu các khoản tài trợ sửa đổi nhà và các chương trình cho vay lãi suất thấp dành cho những người khuyết tật.

Làm thế nào tôi có thể tìm được một nhà thầu tốt ?

Nếu bạn cần thuê một nhà thầu chuyên nghiệp để thực hiện một số cải tiến, đây là một số mẹo:

  • Nói chuyện với tổ chức ALS địa phương, bạn bè và gia đình của bạn để biết các đề xuất của các nhà thầu chuyên sửa đổi nhà cho người khuyết tật. Các nhà thầu có danh tiếng tốt thường có thể được tính hết lần này đến lần khác. Bạn cũng có thể muốn tìm kiếm các bài đánh giá trên Google .
  • Kiểm tra với địa phương và Phòng Thương mại để tìm hiểu xem bất kỳ khiếu nại đối với nhà thầu là trong hồ sơ.
  • Đảm bảo rằng nhà thầu được cấp phép, có ngoại quan và được bảo hiểm cho loại công việc bạn cần.
  • Yêu cầu một thỏa thuận bằng văn bản nêu rõ các nhiệm vụ, tiến trình thời gian và chi phí ước tính chính xác.
  • Khoản thanh toán trước của bạn phải nhỏ, với số dư đến hạn sau khi hoàn thành.
  • Cân nhắc nhờ một người bạn đáng tin cậy hoặc thành viên gia đình giúp xem xét hợp đồng và giám sát công việc.

Theo Your ALS Guide.